S loďkou na Váhu

Splav rieky Váh z Nemšovej do Trenčína

Pohodová trasa bez skytých nástrah dlhá približne 11,5 kilometra. Plavba na tejto trase je ideálna pre rodiny, páry, kámošov, partie, ktoré chcú na vode niečo zažiť a vyhradia si pre to dostatok svojho času. Dá sa splaviť aj za tri hodiny, ale ak si počas plavby spravíte prestávku, predĺži sa aj na celé do/popoludnie, prípadne aj na celý deň, ak si plavbu spestríte opekačkou.

Nástupné miesto na túto trasu je pri železničnom moste v Nemšovej. Nitovaný priehradový most s dolnou mostovkou je zaujímavý lávkou pre autá, ktorá je na ňom zavesená. Lávka bola do postavenia nového mosta o kilometer vyššie proti prúdu využívaná na dopravu medzi Trenčianskou Teplou a Nemšovou. Po vybudovaní rýchlejšej železnice na trati z Bratislavy do Žiliny sa však priecestie pri obci Príles zrušilo a je nahradené iba podchodom pre peších. Lávku využívajú už iba rybári, vodáci a zaľúbenci, ktorí na menej navštevovanom ľavom brehu nájdu svoje skryté miestečko.

O kúsok ďalej rieka Váh sprava priberá riečku Vláru.

Pri Kľúčovom sa rieka rozdeľuje na dve ramená, ktoré obtekajú nízky štrkový ostrov. Je lepšie oboplávať ho po ľavej strane. Prúd robí vlnky, na ktorých sa loďka krásne pohojdá. Ak však chcete zastaviť na ostrove a spraviť si prestávku, počítajte s dostatočným predstihom s otočením lode proti prúdu a prirazením k brehu. Môže sa totiž stať, že to v rýchlosti nestihnete.

Pri Újazde sa nad riekou klenú diaľničné mosty. Pri plavbe okolo ich pilierov je treba dodržať dostatočnú vzdialenosť. Pri ich zakladaní boli požité oceľové štetovnice. V koryte sú tiež betónové panely, plavba popod most však nie je nijako komplikovaná.

Poniže mosta je brod cez rieku. Na pravom brehu je štrková pláž s možnosťou zastávky. Je to tiež miesto, kde na plavbu nastupujú tí, ktorí chcú splaviť kratšiu trasu. Ďalší popis preto nájdete na stránke splavu zo Skalky do Trenčína.