S loďkou na Váhu

Splav rieky Váh zo Skalky do Trenčína

Plavba dlhá necelých sedem, alebo iba 4,5 kilometra (podľa nástupného miesta) pre tých, ktorí si chcú užiť slnko, vodu vzduch bez toho, aby sa namakali a vystačia si s dvojhodinovým zážitkom.

Na tejto trase rieka Váh najskôr priberá sprava potok Súčanku. Hneď za sútokom je miesto, kde sa dá vylodiť, ak si pri plavbe chcete spraviť prestávku a spestriť si ju návštevou neďalekého stredovekého kláštora.

O kúsok ďalej je na pravom brehu trenčanmi hojne navštevovaná štrková pláž. V letných horúčavách je tu veľa piknikujúcich rodín s malými deťmi. V ostatných dňoch tu môžete stretnúť horolezcov pri tréningu na cvičnej skale. Ale je tu niečo aj pre tých, ktorí si na skalolezectvo nepotrpia. Skala sa dá obísť a vystúpiť na vrch aj chodníčkom. Ten vedie k barokovému pútnickému kostolíku s krížovou cestou.

Rieka sa zatáča a na pravom konvexnom brehu je veľká štrková pláž. Za ňou v topoľovom poraste je skrytá prírodná rezervácia Zamarovské jamy vyhlásená v roku 1984. Jej poslaním je, citujem Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR: "Ochrana rastlinstva a živočíšstva bývalých štrkových jám, ktoré predstavujú zazemňovaciu sukcesnú sériu malých vodných nádrží a významný biotop močiarneho a vodného vtáctva, na vedeckovýskumné a náučné ciele."

Za plážou je na pravom brehu napriek veľkej snahe zničiť krásu tohto miesta dostatočne zachovaný lužný les s jedinečným biotopom. Na mieste, ktoré trenčania volajú "Prúdy" je koryto rozdelené ostrovčekom, ktorý zostal po provizórnom premostení rieky. Okrem drevených pilót hladinu čerí oceľový nosník, vidieť ho zďaleka a je treba sa mu vyhnúť. Po tomto spestrení a poslednom rozbehu sa rieka ukľudní. Podľa výšky hladiny až po Zamarovce dosahuje vzdutie hate v Trenčianskych Biskupiciach. Ďalej je treba pádlovať, našťastie je to už iba kúsok k bufetu s dobre vychladenými nápojmi a niečím na zahryznutie, ktoré dobre padne. Okrem jedla je treba dostatočne včas myslieť aj na ubytovanie v Trenčíne.