S loďkou na Váhu

Medzi trenčianskymi mostami

Hodinová alebo dvojhodinová (možno aj trojhodinová) plavba popod trenčianske mosty, okolo pláží, bufetov s výhľadmi na mesto a hrad. Zdrž hate v Trenčianskych Biskupiciach je splavná v dĺžke približne piatich kilometrov po Zamarovce a treba k tomu prirátať ešte kilometer odpadového kanála vodnej elektrárne "Skalka", ktorá je ale v Trenčíne priamo na sídlisku Sihoť. Aj na dlhšiu plavbu je tu dosť miesta. Naviac ste stále v blízkosti našej vodáckej základne a v dosahu signálu mobilných operátorov.

Na zdrži je treba rešpektovať zákaz plavby alebo státia s plavidlom vo vzdialenosti menej ako 30 metrov od pravého brehu od riečneho kilometra 163,50 po ochranné pásmo hate Trenčianske Biskupice z dôvodu ochrany zvyškov lužného lesa. Tiež je vhodné dodržiavať vyznačené trasy plavby pomedzi piliere mostov, najmä toho cestného. V ostatných poliach sú zvyšky pilótov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre plavidlo.