S loďkou na Váhu

Splav Váhu z Trenčína do Nového Mesta nad Váhom

Pekný splav Váhu dlhý 23 kilometrov. Dá sa však skrátiť na 19 kilometrov ukončením plavby v Beckove. Z toho vyplynie čistý čas plavby šesť až osem hodín. Je to teda akcia na celý deň ak počítame s nejakou zastávkou na odpočinok a občerstvenie.

Je to trasa pre dobrodružné povahy s prekrásnymi zákutiami na vode, ale aj s dvomi vodnými dielami. Na začiatku plavby sú pohľady na mesto Trenčín a jeho hrad. Treba sa držať pri ľavom brehu, čo trochu sťažuje výhľady na mesto, najmä pri plavbe popod niekoľko mostov. Na ľavom brehu je treba sa aj vylodiť pred haťou v Trenčianskych Biskupiciach. Miesto je označené dopravnou značkou so symbolom vytiahnutie plavidla z rieky. Plavidlo a bagáž sa prenáša pod hať a tam sa opäť naloďuje. Po prvom úseku dlhom dva a pol kilometra druhý meria asi 500 metrov. Pod haťou z päťdesiatych rokov minulého storočia vyrástla nedávno nová hať s malou vodnou elektrárňou. Pri nej sa treba vylodiť na pravom brehu a preniesť plavidlo aj s nákladom.

Ďalej až do Nového Mesta nečakajú vodáka žiadne záludnosti. Rieka tečie väčšinou neobývaným územím, výnimkou sú len Opatovce, kde sa na ľavom brehu dá vystúpiť a občerstviť sa v pohostinstve. Potom rieku preklenie cestný most a impozantná kovová konštrukcia plynovodu. Zľava vodu doplní Selecký potok, teda iba časť z neho, tá druhá napája ešte rybníky pri Bodovke a až to, čo prepadne cez hranu vteká do Váhu. Rieka ďalej pokojne meandruje a vodák si neďalekú Bodovku skoro ani nevšimne. Neprehliadnuteľné sú kopce po stranách tejto obce, ktoré sa na dvoch miestach približujú až k riečišťu.

Pred diaľničným mostom na pravej strane bývalo vyústenie odpadového kanála elektrárne v Kostolnej postavenej ako prvá časť druhej Vážskej kaskády. Toto pozoruhodné dielo je stále v krajine zrejmé, ale z lode ho nevidieť, treba vystúpiť a prejsť sa peši až k derivačnému kanálu, kde pôvodné koryto tvorí enklávu.

Ešte jeden meander a pri Beckove je možné plavbu zakončiť. Druhá možnosť je preplaviť sa okolo štrkoviska Zelená voda a plavbu skončiť pod cestným mostom v Novom Meste nad Váhom tiež na ľavom brehu.