S loďkou na Váhu

Splav rieky Váh z Trenčína do Piešťan

Možno si na to niekto trúfne, lebo z Trenčína do Nového Mesta je to 23 kilometrov, z Nového Mesta do Piešťan ďalších 25 kilometrov, spolu teda 48 kilometrov s prenášaním dvoch hatí. Alternatívou je začať v Novom Meste nad Váhom a splaviť si len druhú časť. Prvá je popísaná na stránke splavu z Trenčína do Nového Mesta nad Váhom.

Tento úsek je veľmi obľúbený vodákmi z Piešťan, pretože končia vo svojom meste.

Trasa plavby (a koryto rieky) vedie výlučne cez neobývanú oblasť, ak nerátame zopár osadníkov, ktorí si postavili svoje chatrče pri rieke pod Novým Mestom. Hľadajte ich na pravom brehu. Rieka je zovretá z pravej strany derivačným kanálom, z ľavej je diaľnica. Prístup do tejto oblasti je sťažený. Nie je kde cestou nakúpiť potraviny, ale odmenou vám bude plavba divočinou.

Až pred Hornou Stredou rieku preklenie visutá lávka. Kedysi som si cez ňu naplánoval cestu motorkou. Na moje prekvapenie lávka je postavená na vysokých pilieroch a vystupuje sa na ňu po schodisku. Motorkou ani autom tu cez rieku neprejdete, ale peši to treba vyskúšať. Na tomto mieste v letných horúčavách tiež môžete stretnúť na brehoch opaľujúcich a kúpajúcich sa ľudí, ktorí vyhľadávajú tiché a nepreľudnené miesta. Potom je tu diaľničný most a po ďalších dvoch meandroch (a asi šiestich kilometroch plavby) začína vzdutie hate v Drahovciach - známej skôr pod menom Sĺňava.

V Piešťanoch sú dva mosty - kolonádny (pre peších) a Krajinský (pre automobilovú dopravu). Plavbu je treba ukončiť pri "Lodenici" cca 1,5 kilometra poniže toho druhého mosta na pravom brehu.